شرکت محترم کیسون

خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت شرکت زیرمجموعه شرکت محترم کیسون
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری: شرکت محترم کیسون، خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.
ثبت شرکت، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات