شرکت محترم می ماس

خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت شرکت زیرمجموعه شرکت محترم می ماس
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری: شرکت لبنیات مادی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ تحت شماره ۱۶۴۳۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به عنوان شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسید و سپس در سال ۱۳۵۷ به شرکت سهامی خاص تبدیل گردید .
ثبت شرکت، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات