درباره هلدینگ آفریقا

هلدینگ آفریقا

هلدینگ آفریقا با بیش از ۱۲ سال تجربه موفق و دارنده ی گواهینامه ISO 10002 کسب رضایت از مشتریان ، در سال ۱۳۸۳ با هدف مشاوره به سازمانها و شرکتها و انجام خدمات مختلف اداری ، به مدیریت جناب آقای مهرشاد خدابخشی ، مدیر کارآفرین سال ۱۳۹۲ ، تاسیس گردید.

از سال ۱۳۸۵، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی نیز به دامنه کاری این موسسه اضافه گردید.

از آن سال تا کنون توانسته ایم مجموعه ای متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب فراهم آوریم.

چشم انداز مجموعه آفریقا

انجام حداقل یک خدمت برای همه سازمانهای ایرانی

هلدینگ آفریقا

استراتژی هلدینگ آفریقا

با توجه به تعدد شرکتهای مشاور و ارائه کنندگان خدمات، این مجموعه استراتژی تمایز و ارائه خدمات متنوع بدون لطمه به کیفیت را برگزیده است.

شعار هلدینگ آفریقا

برای باز کردن یک قفل به دنبال شاه کلید نباش، دست کلید خود را کامل کن.