هلدینگ آفریقا در یک نگاه

هلدینگ آفریقا با بیش از ۱۲ سال تجربه موفق و دارنده ی گواهینامه ISO 10002 کسب رضایت از مشتریان، در سال ۱۳۸۳ با هدف مشاوره به سازمانها و شرکتها و انجام خدمات مختلف اداری، به مدیریت جناب آقای مهرشاد خدابخشی، مدیر کارآفرین سال ۱۳۹۲، تاسیس گردید.

از سال ۱۳۸۵، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی نیز به دامنه کاری این موسسه اضافه گردید.

از آن سال تا کنون توانسته ایم مجموعه ای متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب فراهم آوریم.

 

چشم انداز مجموعه آفریقا

انجام حداقل یک خدمت برای همه سازمانهای ایرانی

 

شعار مجموعه آفریقا

برای باز کردن یک قفل به دنبال شاه کلید نباش، دست کلید خود را کامل کن.

 

استراتژی مجموعه آفریقا

با توجه به تعدد شرکتهای مشاور و ارائه کنندگان خدمات، این مجموعه استراتژی تمایز و ارائه خدمات متنوع بدون لطمه به کیفیت را برگزیده است.