ثبت شرکت

ثبت شرکت ، شراکت بین دو یا چند نفر زمانی مورد تایید است که به صورت حقوقی ثبت شود

و شرکت برای ثبت شدن نیازمند حداقل ۲ نفر شریک و ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال سرمایه می باشد

: لازم است بدانید

هنگام ثبت شرکت ، به مسائلی چون میزان سهام ، نوع سمت ها ، حق امضا و … بی توجهی ننمایید

جهت ثبت شرکت تنها شرایط کنونی را در نظر نگیرید چرا که قطعا در آینده نزدیک ، این شرکت اعتبار بیش تری پیدا نموده و سود

.سرشاری به سمت آن نیل خواهد شد

!دراز مدت فکر کنید و تصمیم بگیرید تا دچار مشکل نشوید

زمان ثبت شرکت ، حتی ۱ سهم که سهمی کوچک به حساب می آید

در آینده ارزشی بسیار در میزان سود شرکا یا تصمیم گیری های شرکت خواهد داشت

لذا کلیه موارد میان شرکا باید پیش از ثبت ، حل و فصل گردد تا در آینده دچار مشکل نشوید

هیچ یک از شرکا بدون رضایت یکدیگر نمی توانند نسبت به تغییر سهام حتی با نسبت ۹۹% به ۱% اقدام کنند

هر گونه تغییر و تحول در شرکت باید با رضایت کامل همه شرکا یا اکثریت عدد و کمی سهامداران شرکت صورت گیرد

پس زمانی که قصد ثبت و راه اندازی شرکت دارید ، حتما از مشاورین متخصص این زمبنه مشورت بگیرید تا درگیر مسائل مذکور ،

.موارد مالیاتی یا دعاوی حقوقی اتی و …. نگردید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (4 رای)