منظور از شرکت مختلط سهامی چیست و نحوه ثبت آن چگونه است؟

منظور از شرکت مختلط سهامی چیست و نحوه ثبت آن چگونه است؟

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی عبارت از شرکتی است که بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل میگیرد. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ آنها به صورت سهام یا قطعات سهام به صورت مساوی درآمده و مسئولیت هر از آنها براساس میزان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن نیز کسی است که سرمایه‌ او به صورت سهام نیست و مسئول کلیه‌ بدهی هایی می‎باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت به وجود آید. چنانچه تعداد شرکای ضامن افزایش یابد، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی میباشد.

شرکتهای مختلط سهامی زمانی تشکیل میشوند که تاجری برای فعالیت های تجاری خود نیازمند سرمایه می باشد، در این صورت می تواند سهامی منتشر کند که دارندگان آن در منافع شریک و مسئولیت انها نیز تا اندازه سهامداران میگردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

1-     یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه، اساسنامه، اظهارنامه

2-     اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران

3-     لیست مدیر یا مدیران شرکت

4-      تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه که به امضای مدیر شرکت رسیده باشد.

5-     تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44 در یک نسخه

6-     پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ غیرنقدی که به امضای رئیس شرکت رسیده باشد.

نحوه اداره شرکت مختلط سهامی

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی، حق انتخاب مدیران را ندارند و مدیریت بصورت شراکتی و یا توسط شرکاء ضامن انجام میشود. به این علت که شرکاء ضامن، مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه را بر عهده دارند و از لحاظ مسئولیت ضمانتی بیشتر از سایرین احتیاط مینمایند.

تشکیل شرکت مختلط سهامی براساس قانون ثبت

ماده 163؛ عبارت «شرکت مختلط» باید در اسم ذکر شود و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن بیان گردد.

ماده 164؛  مدیریت شرکت مختلط سهامی تنها توسط شریک یا شرکای ضامن صورت میگیرد.

ماده 165؛ در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیات نظارتی متشکل از سه نفر از شرکا میباشد که توسط مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت مشخص و انتخاب این هیات براساس شرایط تعیین شده در اساسنامه‌ شرکت تجدید می‌گردد.

ماده 171؛ انحلال شرکت براساس ورشکستگی شرکای ضامن امکانپذیر نیست مگر در مورد ماده 138.

ماده 173؛ هنگام ورشکستگی شرکت چنانچه شرکا سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه میتواند آن چه را که بر عهده‌ آن‌ها باقی مانده است را وصول نماید.

ماده 174؛ چنانچه شرکت به دلایلی غیر از ورشکستگی منحل شود، هر یک از طلبکاران شرکت می‌توانند به هر یک از شرکای سهامی مراجعه و بدهی خود را مطالبه نماید. اگر شرکت منحل نشده باشد، طلبکاران حق مراجعه به شرکا و مطالبه بدهی را ندارد.

ماده 177؛ در صورتی که شرکت مختلط سهامی بر خلاف مواد 28، 29، 39 و50 تاسیس شود، باطل است و از این رو شرکا نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

 

 

 

 

ارسال نظر
*
*
live Chat
سفارش آنلاین