جایزه بهره وری و بهبود فضای کسب و کار از آن هلدینگ آفریقا

 جایزه بهره وری و بهبود فضای کسب و کار از  آن  هلدینگ آفریقا

دریافت جایزه اصالت برند در جشنواره نام و نشان ماندگار برای هلدینگ آفریقا" این جشنواره با حضور مدیران برتر شرکتهای بزرگ کشور و اساتید برجسته برگزار شد.

live Chat
سفارش آنلاین