ثبت شرکت در ایران زمان بر است

ثبت شرکت در ایران زمان بر است

اخبار ثبتی

به گزارش خبرگزاری پانا مهرشاد خدابخشی ، مدیرعامل هلدینگ حقوقی و ثبتی آفریقا با اشاره به اینکه متاسفانه ثبت شرکت در ایران نسبت به برخی کشورها و بعد از کشورهای همسایه با تاخیر انجام می شود گفت : در بسیاری از کشورها پروسه تاسیس شرکت در کمتر از 2 روز و یا کمتر از 24 ساعت قابل انجام است و این در حالی است که مواردی چون کاغذ بازی و نبود امضای دیجیتال ثبت شرکت در ایران را با تاخیر مواجه کرده است.
به گفته وی فرآیند امضای دیجیتال و تاسیس و ارسال مدارک متقاضی توسط شرکت پست می تواند در کاهش زمان ثبت و هزینه ها موثر باشد.خدابخشی با بیان اینکه تا کنون یک میلیون و 300 هزار شرکت در ایران به ثبت رسیده است افزود : دسته بندی موضوع فعالیت شرکت های ایرانی نشان می دهد مشاغل واسطه گری سود بیشتری نسبت به فعالیت های مولد دارد.
وی با اشاره به اینکه از سال 78 تا سال 87 شرکت های ایرانی در فاصله تقریبا 10 سال 2 و نیم برابر شده اند اظهار داشت : بر اساس آمارهای سال 93 ایران با بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد ، بیشترین تعداد شرکت های ثبت شده را در کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده است که نیمی از آنها در شهر تهران فعال هستند.

منبع:خبرگزاری پانا

live Chat
سفارش آنلاین