آیتمها

مشتريان هلدینگ آفریقا می توانند از طريق فرم زير مشخصات و شماره قرارداد خود را وارد نموده و سپس مبلغ مربوط به خدمات ارائه شده را با استفاده از اطلاعات جداول زیر ثبت نمایند. سپس با کليک روی دکمه ورود به درگاه پرداخت بانک ملت، پرداخت خود را بصورت آنلاين انجام دهند.
تغییرات مسئولیت محدود
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 تغییرات مسئولیت محدود ۳,۲۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
رتبه بندی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 رتبه بندی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
کد اقتصادی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 کد اقتصادی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ایزو
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ایزو ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
طرح توجیهی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 طرح توجیهی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت اختراع
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ثبت اختراع ۸,۸۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت نمایندگی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ثبت نمایندگی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
تغییرات سهامی خاص
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 تغییرات سهامی خاص ۳,۲۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ثبت شرکت مسئولیت محدود ۴,۴۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت شرکت سهامی خاص
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ثبت شرکت سهامی خاص ۴,۴۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
کارت بازرگانی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 کارت بازرگانی
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت طرح صنعتی
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 تهیه و تنظیم اظهارنامه حق اجاره (واریزی 5 ساله) نوشتاری طرح کارمزد وکیل دادگستری
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۵,۲۸۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۶,۱۶۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
2 روزنامه رسمی
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
3 تهیه عکس
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
ثبت علائم تجاری
ردیف اقلام هزینه شرح خدمات قیمت خرید
1 ثبت علائم تجاری فارسی یا لاتین کارمزد وکیل دادگستری
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۳,۰۸۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۳,۹۶۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
2 روزنامه رسمی
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۱,۹۳۶,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۱,۹۳۶,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
3 ثبت ده ساله علامت تجاری
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
4 طراحی لوگو
هزینه برای اشخاص حقیقی: ۲,۶۴۰,۰۰۰ ريال
هزینه برای اشخاص حقوقی: ۲,۶۴۰,۰۰۰ ريال
اضافه شد
+
live Chat
سفارش آنلاین